… BUT NOT LEAST

For ENG scroll down

 

 

„Na samym końcu: najnowsze prace [Rzepeckiego] to emanacja wolności, którą artysta zyskał po latach swojej długiej kariery. Adam nie musi oglądać się na rynek, mody; na to, czy coś podobnego już powstało, czy nie, nawet na to, czy te prace są dobre, czy złe. Po prostu nie ma to dla niego znaczenia. Jest artystą spełnionym i chyba właśnie teraz, w ostatnim czasie odkrył, o co mu w sztuce właściwie chodziło”.

Dawid Radziszewski

 

 

„At the very end: [Rzepecki`s] latest works are an emanation of the freedom the artist gained after all the years of his long career. Adam doesn’t need to keep an eye on the market or trends; on whether something similar has been made or
not, or even whether his works are good or not. It simply doesn’t matter to him. He is a fulfilled artist, and perhaps only now, recently, has he discovered what his art is actually all about”.

Dawid Radziszewski

 

 

Adam Rzepecki, artysta, członek grupy Łódź Kaliska background image