DEAD NATURE

 

For ENG scroll down

 

Artysta, jak sam przyznaje, przez wiele lat nie traktował natury jako możliwego źródła inspiracji. Dopiero w ostatnich pięciu latach dostrzegł jej potencjał. Miały na to wpływ między innymi jego dłuższe pobyty w pracowni na Parchowatce (szczyt w Beskidzie Sądeckim) oraz zmagania z chorobą, które zaowocowały zwrotem ku naturze.

To zbliżenie przeszło w praktykę – odrysowywanie na kartce cieni roślin czy też odciskanie kamieni lub kawałków drewna w mokrym papierze. Efektem tych działań jest między innymi cykl Natura morte; jego tytuł ujawnia intencje artysty, którego interesuje dosłowne znaczenie terminu „martwa natura”.

Odrysowany cień rośliny czy odciśnięty kształt kamienia funkcjonują bez pierwowzoru, który w tym kontekście może zostać uznany za nieistniejący. Te działania przypominają także utrwalanie pewnych sytuacji, które już więcej się nie powtórzą.

Artysta łączy również odrysowane cienie roślin z fotografiami, wycinkami z książek czy gotowymi przedmiotami (puszkami po napojach, strzykawkami, fragmentami torebek herbaty), zestawiając to, co naturalne, z tym, co wytworzone przez człowieka.

Monika KOZIOŁ

 

 

=========

 

The artist is the first to admit that for many years he did not treat nature as a possible source of inspiration. Only in the last five years did he discern its potential. Among the reasons for his turn to nature were lengthy stays in a studio on the Parchowatka (a peak in the Beskid Sądecki mountain range) and struggles with illness.

This proximity turned into practice – copying the shadow of plants onto pieces of paper and imprints of stones or pieces of wood on wet paper. Among the results of these activities is the cycle Natura morte; its title reveals the intentions of the artist, who is interested in the literal meaning of the term “dead nature” (or “still life”). The copied shadow of the plant or imprinted shape of the stone function without the original, which in this context can be regarded as non-existent. These actions are also reminiscent of recording certain situations that will never be repeated.

The artist also combines the copied shadows
of plants with photographs, cuttings from books or prepared objects (drinks cans, straws, bits of teabags), placing the natural alongside the manmade.

Monika KOZIOŁ

Adam Rzepecki, artysta, członek grupy Łódź Kaliska background image