Adam Rzepecki
współzałożyciel i członek grup Łódź KaliskaUnderground Krakowski.
Strona zawiera dokumentację jego indywidualnej aktywności twórczej.

 

Adam Rzepecki
co-founder and member of artistic groups  Łódź  Kaliska  and Underground Krakowski.
This site contains the documentation of his individual art activities.

Adam Rzepecki, artysta, członek grupy Łódź Kaliska background image