Adam Rzepecki współzałożyciel i członek grup Łódź KaliskaUnderground Krakowski. Strona zawiera dokumentację jego indywidualnej aktywności twórczej.

Adam Rzepecki co-founder and member of artistic groups  Łódź  Kaliska  and Underground Krakowski. This site contains the documentation of his individual art activities.

Adam Rzepecki, artysta, członek grupy Łódź Kaliska background image